Gedeeld verblijf (co-ouderschap)

Maak een afspraak:

Aangifte BELGAangifte NIET-BELG

Inhoud

Het is mogelijk om in het rijksregister te vermelden dat een minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de ouder bij wie hij/zij niet ingeschreven is.

Voorwaarden

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag op welk adres een niet-ontvoogde minderjarige wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat hij/zij af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan. Deze melding is nuttig om bv. kortingen te krijgen voor de gemeentelijke speelpleinwerking, maar ook om veiligheidsredenen. Het is van belang dat de hulpdiensten weten dat op een bepaald adres eventueel een kind verblijft.

Procedure

Je kan een verzoek voor gedeeld verblijf indienen bij het team Burgerzaken. Dit kan:

  • via e-mail
  • persoonlijk (enkel op afspraak)

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • een bewijs van de verblijfsregeling tussen beide ouders (bv. gezamenlijk akkoord, gerechtelijke beslissing,...)

Prijs

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is gratis.

Gerelateerde items

Naar top