Gecoro

Bekijk de verslagen van de Gecoro

De Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) adviseert Lokaal Bestuur Temse over het ruimtelijk beleid van de gemeente.

Samenstelling

De Gecoro telt 11 leden, waaronder

 • 4 deskundigen
 • 7 afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen:
  • 1 vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen van handelaars
  • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen van landbouwers
  • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen van werknemers
  • 2 vertegenwoordigers van de verenigingen uit de vrijetijdssector

Werking

De Gecoro komt minstens tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het nodig is. Er is geen publiek toegelaten tijdens de vergaderingen.

Naar top