Erfopvolging

Inhoud

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene.

Voorwaarden

Voor de deblokkering van bankrekeningen bij een overlijden zijn niet langer de erfrechtverklaring (ondertekend door het gemeentebestuur) en de akte van bekendheid (opgemaakt door de vrederechter) nodig. Er is wel een akte of attest van erfopvolging nodig.

Geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Heeft de overledene geen van bovenstaande documenten opgemaakt, dan kan je een attest van erfopvolging aanvragen bij het kantoor Rechtszekerheid.

Wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

In de volgende gevallen is het wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract
  • de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten
  • de overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen

Procedure

Geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Je neemt contact op met het kantoor Rechtszekerheid. De ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan. Dit duurt ongeveer vier weken. Nadien bezorgt hij het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.

Wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Je neemt contact op met een notaris.

Prijs

Een attest opgemaakt door het kantoor Rechtszekerheid is gratis.

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

Meer info

Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2
tel. 02 575 37 10
Mail: rzsj.kantoor.dendermonde2@minfin.fed.be

Externe links

Naar top