Eensluidend verklaren kopie

Maak een afspraak:

BelgNiet-Belg

Inhoud

Een document eensluidend verklaren betekent dat een ambtenaar bevestigt dat de kopie gelijk is aan het originele document. Het heeft dan dezelfde waarde als het origineel.

Voorwaarden

Volgende documenten kunnen niet eensluidend verklaard worden:

  • afschriften van authentieke akten
  • kopieën van identiteitsstukken (eID/Kids-ID) (er kan wel een attest worden opgesteld dat de gegevens van het identiteitsstuk bevestigt)
  • oorspronkelijke akten: eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand, notariële akten en gerechtelijke beslissingen
  • documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm
  • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is
  • uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen

Procedure

Je kan een document eensluidend laten verklaren bij het team Burgerzaken. Dit doe je persoonlijk (enkel op afspraak).

Wat meebrengen

  • het originele document

Prijs

Een kopie eensluidend laten verklaren is gratis.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Naar top