Duurzaamheid

Als Lokaal Bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten we in op het herstel van onze leefomgeving.

Zo geven we het goede voorbeeld aan inwoners en bedrijven. We nemen de komende jaren maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering, zetten in op hernieuwbare energie en renovatie. Hierbij willen we jou als inwoner zoveel mogelijk ontzorgen en gezamenlijke oplossingen aanbieden. 

Dit alles werd neergeschreven in een visie richting 2050: bouwen aan een gezond en regeneratief Temse.

Visie steunt op 4 pijlers

  1. De natuurlijke gemeente: we denken vanuit oplossingen die de natuur ons biedt. 
  2. De verbonden gemeente: we plannen vanuit nabijheid, we versterken onze lokale economie, groene energie gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. We streven naar inclusie en participatie.
  3. De circulaire gemeente: we vermijden afval en gebruiken minder grondstoffen. We zetten in op hergebruik van materialen.
  4. De aanpasbare gemeente: we denken toekomstgericht en vanuit de specifieke eigenschappen van onze gemeente. We plannen alles flexibel in.

In deze video brengen we onze toekomstvisie in beeld:

Of ben je op zoek naar ...

Naar top