Deskundige milieu (B1-B3)

Wat doe je?

  • Je voert diverse projecten en opdrachten uit en adviseert in de omgevingsvergunningsaanvragen voor het milieuluik (interne milieuzorg, water, bodem, lucht, hinder, afval…). Je toetst de aanvragen en meldingen aan de relevante wetgeving en maakt een inschatting van de mogelijke impact en hinder van deze activiteiten op het leefmilieu, de omgeving en de inwoners van onze gemeente. Je biedt ondersteuning en opleiding aan de medewerkers en bewaakt mee de goede dienstverlening aan de burger.
  • Je staat in voor het beleid en sensibilisering over (leef)milieu, natuur, energie en klimaat, en voor het milieutoezicht en eventuele klachtenbehandeling.
  • Je toetst de aanvragen voor vergunning en meldingen aan de relevante wetgeving en stelt de nodige adviezen op. Aan de hand van plaatsbezoeken volg je de naleving van de opgelegde voorwaarden op.
  • Je staat in voor de sensibilisering, promotie en opvolging van projecten en campagnes rond beheersplannen, groenvoorzieningen, … waarbij je een sterke communicatieve en beleidsvoorbereidende rol opneemt.

Interesse? 

Je kan je kandidaat stellen door je motivatiebrief, je curriculum vitae, een kopie van je diploma en een kopie van je rijbewijs aan het team Personeel en Organisatieontwikkeling te bezorgen, ten laatste op 27 juni 2024:

  • Via post:
    Lokaal Bestuur Temse, T.a.v. Caroline Vercauteren, team Personeel en Organisatieontwikkeling, Frans Boelplein 1, 9140 Temse. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeld je ‘deskundige milieu’.

  • Via e-mail: jobs@temse.be. In het vak onderwerp vermeld je ‘deskundige milieu’.

Downloads

Naar top