Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Inhoud

Onze gemeente telt heel wat oudere huurwoningen die vaak niet aan de kwaliteitsnormen voldoen. We pakken het tekort aan goede en betaalbare huurwoningen aan en zetten in op de woonkwaliteit op de private huurmarkt.

Het conformiteitsattest is verplicht voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats.


Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest bevestigt dat een woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De woning moet beantwoorden aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en kwaliteit.

Daarnaast bepalen de structurele stabiliteit van een gebouw, de veiligheid (bv. rookmelders, elektriciteit), de gezondheid (bv. vochtproblemen) en een minimale isolatie de woningkwaliteit. Het conformiteitsattest geeft aan hoeveel mensen in de woning mogen wonen.

Dankzij het conformiteitsattest beschikken zowel huurder als verhuurder over een erkend kwaliteitslabel van de huurwoning.

Voorwaarden

Het verplicht conformiteitsattest geldt enkel voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats. Het invoeren gebeurt in verschillende fasen.                                 

  1. Vanaf 01/04/2021: voor nieuwe verhuringen van woningen gelegen binnen het oude gemeentecentrum
  2. Vanaf 01/04/2023: voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1950 voor het hele grondgebied Temse.
  3. Vanaf 01/04/2025 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar voor vóór 1970 voor het hele grondgebied Temse.
  4. Vanaf 01/04/2027 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór  1990 voor het hele grondgebied Temse.

Procedure

Vraag een conformiteitsonderzoek aan door te mailen naar vergunningen@temse.be met vermelding van het adres van de woning en telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken.

Voor de conformiteitsonderzoeken werkt de gemeente samen met de woningcontroleur van Woonwijzer Waasland (Interwaas).

De woningcontroleur komt ter plaatse en bekijkt of de woning wel of niet voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode:

  • Is deze eerste controle positief en voldoet de woning aan de rookmeldersverplichting? Dan wordt een conformiteitsattest uitgereikt.
  • Blijkt uit deze controle dat de woning niet conform is? Dan wordt de woning verder opgevolgd en volgt er binnen de drie maanden een nieuwe controle. Is de woning in orde, ontvang je een conformiteitsattest. Is de woning nog altijd niet in orde? Dan wordt de administratieve procedure opgestart. De woningcontroleur van Wonen Vlaanderen voert een onderzoek uit. Dat onderzoek kan leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring.

De woning mag niet verhuurd worden zolang ze niet voldoet aan de minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Beantwoord je woning niet aan de normen? Dan kan je als huurder aan de vrederechter om herstel of om de ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Lokaal Bestuur Temse kan het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest sanctioneren met een belasting of een GAS-boete.

Na verjaring op VIVOO zal er een retributie worden geïnd.

Prijs

Per afgeleverd attest per zelfstandige woning betaal je een retributie van 90 euro met een maximum van 1 775 euro per gebouw gevraagd. De kosten zijn ten laste van de eigenaar.

Meer info

Heb je hierover vragen? Contacteer team Vergunningen.

Moet je de woning renoveren om in orde te zijn met de Vlaamse Wooncode? Hoe begin je daaraan en welke premies zijn er? Voor deze vragen kan je terecht bij Woonwijzer Waasland. Stel je vraag via het webformulier of maak een afspraak.

Voor wie

Iedereen kan een conformiteitsonderzoek aanvragen.

Naar top