Conformiteitsattest (verplicht) voor huurwoningen

Inhoud

Onze gemeente telt heel wat oudere huurwoningen die vaak niet aan de kwaliteitsnormen voldoen. We pakken het tekort aan goede en betaalbare huurwoningen aan en zetten in op de woonkwaliteit op de private huurmarkt.

Het conformiteitsattest is verplicht voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats.


Wat is een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen voldoet. Een erkend woningcontroleur inspecteert je huurwoning op de woonkwaliteit.

De huurwoning moet beantwoorden aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Dit omvat de structurele stabiliteit van een gebouw, de veiligheid (bv. rookmelders, elektriciteit), de gezondheid (bv. vochtproblemen) en een minimale isolatie voor de woningkwaliteit. Het onderzoek geeft ook aan hoeveel mensen in de woning mogen wonen.

Dankzij het conformiteitsattest beschikken zowel huurder als verhuurder over een erkend kwaliteitslabel van de huurwoning. De huurder kan erop vertrouwen dat hij een veilige woning met basiskwaliteit huurt. De eigenaar heeft een juridisch bewijs dat zijn pand voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen op het ogenblik van de afgifte van het conformiteitsattest.

Voorwaarden

Het verplicht conformiteitsattest geldt enkel voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats. Het invoeren gebeurt in verschillende fasen.                                 

  1. Vanaf 01/04/2021: voor nieuwe verhuringen van woningen gelegen binnen het oude gemeentecentrum
  2. Vanaf 01/04/2023: voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1950 voor het hele grondgebied Temse.
  3. Vanaf 01/04/2025 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar voor vóór 1970 voor het hele grondgebied Temse.
  4. Vanaf 01/04/2027 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór  1990 voor het hele grondgebied Temse.

Procedure

Vraag een conformiteitsonderzoek aan door te mailen naar wonen@temse.be met vermelding van het adres van de woning en telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken.

Voor de conformiteitsonderzoeken werkt de gemeente samen met de woningcontroleur van Woonwijzer Waasland (Interwaas).

De woningcontroleur komt ter plaatse en bekijkt of de woning wel of niet voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode:

  • Is deze eerste controle positief en voldoet de woning? Dan wordt er een conformiteitsattest uitgereikt.
  • Blijkt uit deze controle dat de woning niet conform is? Dan wordt de waarschuwingsprocedure opgestart en de woning verder opgevolgd. Je hebt op dit moment drie maand de tijd om herstellingen uit te voeren. Nadien volgt er een nieuwe controle. Is de woning in orde, ontvang je een conformiteitsattest. Is de woning nog altijd niet in orde? Dan wordt de administratieve procedure opgestart. De woningcontroleur van Wonen Vlaanderen voert een nieuw onderzoek uit. Dat onderzoek kan leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring.

Een woning die ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard komt terecht op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt en sancties vermijdt. De woning mag niet verhuurd worden zolang ze niet voldoet aan de minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode & er volgt een gemeentelijke heffing. 

Alle informatie over de gevolgen van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring voor de huurder en verhuurder lees je op www.temse.be/ongeschikt-of-onbewoonbaar

Prijs

Voor de conformiteitsonderzoeken worden volgende bedragen aangerekend:

  • Voor de conformiteitsonderzoeken tot en met het einde van de waarschuwingsprocedure:
Per onderzochte woning90 euro
Per onderzochte niet-zelfstandige woning
(kamer) met een maximum van 1 775 euro
per gebouw
90 euro voor een kamerwoning,
verhoogd met 15 euro per kamer
  • voor de conformiteitsonderzoeken tot en met het einde van de administratieve procedure
    ongeschikt of onbewoonbaar wordt er bijkomend bedrag aangerekend:
Per onderzochte woning180 euro
Per onderzochte niet-zelfstandige woning
(kamer) met een maximum van 1 775 euro
per gebouw
180 euro voor een kamerwoning,
verhoogd met 15 euro per kamer

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Meer info

Vragen? Contacteer team Wonen.

Gedetailleerde informatie vind je terug in de regelementen onderaan deze pagina.

Moet je de woning renoveren om in orde te zijn met de Vlaamse Wooncode? Hoe begin je daaraan en welke premies zijn er? Voor deze vragen kan je terecht bij Woonwijzer Waasland. Stel je vraag via het webformulier of maak een afspraak.

Voor wie

Iedereen kan een conformiteitsonderzoek aanvragen.

Naar top