Commissie Ruimte

De Commissie Ruimte is bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, verkeer en mobiliteit, openbare werken, riolering, groenvoorziening, begraafplaatsen, gemeentelijk patrimonium, milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn, lokale economie, landbouw, jaarmarkten en kermissen.

Vergaderingen

De commissievergaderingen zijn in principe openbaar, behalve wanneer het gaat om zaken die de persoonlijke levenssfeer raken.

Opname van de zitting

De commissies worden, net zoals de vergaderingen van de Gemeenteraad, online uitgezonden. De opnames blijven nadien beschikbaar.

Bekijk de opnames van de zittingen

Samenstelling

Naar top