Commissie Mens

De Commissie Mens heeft als bevoegdheden kinderopvang, onderwijs, jeugd, cultuur en erfgoed, toerisme en feestelijkheden, sport en recreatie, seniorenbeleid, sociale zaken, welzijn en gezondheid, sociale economie, gelijke kansenbeleid, diversiteit en ontwikkelingssamenwerking.

Vergaderingen

De commissievergaderingen zijn in principe openbaar, behalve wanneer het gaat om zaken die de persoonlijke levenssfeer raken.

Opname van de zitting

De commissies worden, net zoals de vergaderingen van de Gemeenteraad, online uitgezonden. De opnames blijven nadien beschikbaar.

Bekijk de opnames van de zittingen

Samenstelling

Naar top