Commissie Algemeen Beleid en Financiën

De Commissie Algemeen Beleid en Financiën houdt zich bezig met financiën en begroting, dienstverlening, communicatie, personeelsbeleid, inspraak en participatie, informatisering, intergemeentelijke samenwerking, politie, veiligheid en preventie.

Vergaderingen

De commissievergaderingen zijn in principe openbaar, behalve wanneer het gaat om zaken die de persoonlijke levenssfeer raken.

Opname van de zitting

De commissies worden, net zoals de vergaderingen van de Gemeenteraad, online uitgezonden. De opnames blijven nadien beschikbaar.

Bekijk de opnames van de zittingen

Samenstelling

Naar top