College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen voert de beslissingen van de Gemeenteraad uit.

Het College:

  • staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente
  • is verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en de financiën
  • leidt de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden

Alle beslissingen worden door de Burgemeester en de Schepenen samen genomen. Binnen het College is er wel een duidelijke taakverdeling: elk lid bereidt dossiers voor binnen de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn dezelfde als die van het Vast Bureau van het OCMW. De Burgemeester is voorzitter van het College.

Vergaderingen

De vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Hugo Maes CD&V

Contact
Frans Boelplein 1 , 9140 Temse
Tel.
03 710 12 52
burgemeester@temse.be
  • Algemene leiding en coördinatie
  • Politie en brandweer
  • Openbare veiligheid en verkeer (politioneel)
  • Communicatie en onthaal
  • Burgerzaken, archief en verkiezingen
  • Technische Dienst en onderhoudswerken in eigen beheer
  • Patrimonium

Functies

Burgemeester
Naar top