Buurtfeestsubsidie

Vraag je buurtfeestsubsidie aan

Inhoud

Organiseer je een straat-, buurt-, of wijkfeest in Temse, dan kan je een subsidie van max. 150 euro aanvragen voor de organisatiekosten.

Wie speciaal inzet op actieve participatie van kinderen of jongeren, of maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners betrekt, kan nog 50 euro extra krijgen. 

Voorwaarden

  • Het buurtfeest richt zich tot alle inwoners van min. één volledige straat of straatgedeelte met min. 20 geografisch gegroepeerde en geregistreerde huisnummers, die welkom zijn op de activiteit en hiervoor een uitnodiging ontvangen.
  • De aanvraag gebeurt door min. drie bewoners van verschillende gezinnen die geen familie van elkaar zijn.
  • Het buurtfeest vindt plaats op het grondgebied van gemeente Temse.
  • De aanvraag gebeurt ten laatste 2 maanden en ten vroegste 12 maanden voor het buurtfeest plaatsvindt. 
  • Elke buurtvereniging kan slechts om de 2 jaar een subsidieaanvraag indienen.

Procedure

  • Een aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier: via het webformulier of schriftelijk via team Cultuur.
  • De aanvraag moet volledig ingevuld zijn en ondertekend worden door 3 buurtbewoners.
  • Aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Geef wijzigingen of annulatie van het buurtfeest onmiddellijk door.
  • Na de beslissing van het College informeren we de aanvrager direct.

Prijs

De subsidie bedraagt max. 150 euro + eventueel 50 euro extra indien je inzet op actieve participatie van kinderen/jongeren of maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners.

Naar top