Burgemeester

De Burgemeester is de hoogste uitvoerende mandataris van de gemeente en de voorzitter van het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau. 

Hij wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden (Vlaamse overheid), na voordracht uit de Gemeenteraad, en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Temse. 

De Burgemeester:

  • waakt over de openbare orde en rust en speelt een sleutelrol in het gemeentelijke veiligheidsbeleid
  • zorgt ervoor dat de wetten en besluiten worden uitgevoerd
  • is de wettige ambtenaar van de Burgerlijke Stand en ondertekent, samen met de algemeen directeur, alle gemeentelijke briefwisseling

Samenstelling

Hugo Maes CD&V

Contact
Frans Boelplein 1 , 9140 Temse
Tel.
03 710 12 52
burgemeester@temse.be
  • Algemene leiding en co├Ârdinatie
  • Politie en brandweer
  • Openbare veiligheid en verkeer (politioneel)
  • Communicatie en onthaal
  • Burgerzaken, archief en verkiezingen
  • Technische Dienst en onderhoudswerken in eigen beheer
  • Patrimonium

Functies

Burgemeester
Naar top