Buitenlandse akte/beslissing registreren

Maak een afspraak

Inhoud

Gehuwd of gescheiden in het buitenland? Een geboorte, overlijden of een andere gebeurtenis waarvan een akte of rechterlijke beslissing is opgemaakt in het buitenland?

Onder bepaalde voorwaarden kan je een buitenlandse akte of beslissing laten registeren in je woonplaats.

Voorwaarden

De buitenlandse documenten moeten opgemaakt zijn door de bevoegde buitenlandse lokale overheid in de vorm die in dat land gangbaar is.

De documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie/apostille. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. Als je de documenten laat vertalen in het buitenland, dan moet deze vertaling ook voorzien zijn van een legalisatie/apostille. In sommige gevallen accepteren we ook documenten opgesteld in het Frans, Duits of Engels.

Op vraag van een Belg, kunnen we van een buitenlandse akte/beslissing een Belgische akte maken. Een vertaling naar het Nederlands is dan verplicht. Je kan daarna afschriften of uittreksels van de akte opvragen in iedere Belgische gemeente.

Procedure

Bezorg je originele documenten met de nodige legalisatie/apostille en vertaling aan het team Burgerzaken. Als ze voldoen aan de voorwaarden, registreren we de akte/beslissing in het rijksregister en maken we eventueel een Belgische akte op.

Wat meebrengen

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • de originele akte van huwelijk, overlijden, geboorte,…
 • bij een echtscheiding:
  • uitgesproken binnen EU, behalve Denemarken:
   • het echtscheidingsvonnis
   • een certificaat opgesteld op basis van art. 39 van de verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003, ook wel gekend als het certificaat “Brussel II-bis”, afgegeven door de griffie van de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.
  • uitgesproken buiten EU + Denemarken
   • het echtscheidingsvonnis
   • het bewijs waaruit blijkt dat het vonnis definitief geworden is en uitwerking gekregen heeft

Alle buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie/apostille en beëdigde vertaling.

Prijs

Een buitenlandse akte/beslissing laten registreren is gratis. 

Naar top