Bouw- of milieuovertreding

Meld een bouw- of milieuovertreding

We controleren op stedenbouwkundige en milieu-inbreuken. Zo zorgen we ervoor dat je de verplichte omgevingsvergunning correct aanvraagt en de opgelegde voorwaarden volgt. 

Als inwoner kan je een bouw- of milieuovertreding doorgeven aan team GAS of de lokale politie.

Dit doen we door:

  • bij te sturen op het terrein wanneer het dreigt mis te lopen
  • je voldoende kansen te geven om een onrechtmatige situatie aan te passen
  • werken stil te leggen

Onze gemeente telt twee toezichthouders:

  • een toezichthouder om stedenbouwkundige inbreuken vast te stellen. De toezichthouder is ook aanspreekpunt voor info en klachten over stedenbouwkundige overtredingen.
  • een toezichthouder om milieu-inbreuken vast te stellen
Naar top