Bijzondere sporttoelage

Vraag je bijzondere sporttoelage aan

Inhoud

Als lokale sportvereniging kan je subsidies aanvragen voor:

  • een activiteit van uitzonderlijke aard of met een uitzonderlijke grote uitstraling op het grondgebied van Temse
  • uitgaven voor uitzonderlijke infrastructuurwerken

Voorwaarden

  • De sportvereniging is erkend door Lokaal Bestuur Temse.
  • De sportvereniging kan enkel subsidies ontvangen voor de activiteiten en infrastructuurwerken in Temse.
  • Sportverenigingen die de laatste drie jaren geen aanspraak maakten op de bijzondere sporttoelage genieten voorkeur.
  • Elk specifiek project kan slechts √©√©nmaal gebruik maken van de bijzondere sporttoelage.

Procedure

  • Dien de aanvraag jaarlijks voor 15 september in. De aanvraag moet ondertekend zijn door twee gemachtigde bestuursleden.
  • De aanvraag wordt beoordeeld op de eerstvolgende Raad van Bestuur van de Sportraad.
  • De Sportraad geeft zijn advies aan het College van Burgemeester en Schepenen.
  • De vereniging ontvangt nadien een brief met de beslissing. 

Prijs

Het maximum totaalbedrag van de bijzondere sporttoelage is 1 490 euro per jaar.

Naar top