Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het 'gewestplan' te verfijnen. De gewestplannen zijn op het einde van de jaren 1970 opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied (48 in totaal). Het zijn beleidsdocumenten waarin de overheid toen haar visie uitdrukte over de toekomstige ruimtelijke ordening.

Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of BPA's meer. Bestemmingen zijn tegenwoordig vastgelegd in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande gewestplannen en de bestaande BPA's blijven bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Geldende BPA's bekijken

Je kan de geldende BPA's voor een bepaald gebied inkijken in AC De Zaat (team Ruimtelijke Planning). Ze zijn ook online beschikbaar.

Thema's

Naar top