Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is, naast het Vast Bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het BCSD neemt vooral beslissingen rond steun, hulpverlening en maatschappelijke integratie van inwoners (toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden, voorschot op de werkloosheidsvergoeding... ). Verder kan het Comité het bestuur adviseren over het sociaal beleid.

Het Comité bestaat uit een voorzitter en 8 leden. De voorzitter maakt van rechtswege deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen.

Vergaderingen

In principe komt het BCSD om de 3 weken samen op maandag om 19 u. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Naar top