Bijzitter of voorzitter bij verkiezingen

Inhoud

Je kan opgeroepen worden om te zetelen als bijzitter of voorzitter in een stembureau op de dag van de verkiezingen. Als voorzitter of bijzitter help je mee om het kiezen in de stemlokalen in goede banen te leiden.

Voorwaarden

De kandidaten van de deelnemende partijen mogen geen deel uitmaken van een hoofdbureau, stembureau of telbureau. De partijen mogen wel getuigen afvaardigen die kunnen nagaan of de verkiezingen eerlijk verlopen.

Procedure

Aanwijzingsbrief

Je krijgt een aanwijzingsbrief met praktische informatie (locatie van het bureau, startuur, vergoeding).

Bundel met praktische info

Voorzitters krijgen een bundel met de nodige praktische informatie over de taken van het bureau en het verloop van de stemming. De voorzitter krijgt ook een overzicht van de opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters en het verzoek om zelf een secretaris aan te stellen.

Meld je aan

Je meldt je aan op de dag van de verkiezingen op het uur en de locatie zoals vermeld in de brief.

Kan je niet aanwezig zijn op de verkiezingsdag?

Deel dit dan binnen de 48 uur na de kennisgeving mee aan de kantonvoorzitter. De kantonvoorzitter beslist onafhankelijk over het al dan niet aanvaarden van je motieven.

Ben je ongewettigd afwezig of te laat, dan kan je gerechtelijk vervolgd worden en een boete krijgen.

Externe links

Naar top