Belgische nationaliteit aanvragen

Maak een afspraak

Inhoud

Woon je al een hele tijd in België en wil je Belg worden? Vraag dan de Belgische nationaliteit aan. Er zijn verschillende procedures.

Voorwaarden

Verkrijgen Belgische nationaliteit onder 18 jaar

Zie document 'Nationaliteit minderjarigen'.

Verkrijgen Belgische nationaliteit vanaf 18 jaar

Je kan op twee manieren de Belgische nationaliteit krijgen:

 • door verklaring
 • door naturalisatie (uitzonderlijke gunstregeling)

De nationaliteitsverklaring kan onder één van volgende voorwaarden:

 • Je bent in België geboren en verblijft wettelijk in België vanaf je geboorte.
 • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België én je kan je kennis van één van de landstalen, je maatschappelijke integratie en economische participatie bewijzen.
 • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, je bent ouder van een Belgisch kind én je kan je kennis van één van de landstalen en je maatschappelijke integratie bewijzen.
 • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, je bent gehuwd met een Belg waarmee je minstens 3 jaar in België samenwoont én je kan je kennis van één van de landstalen en je maatschappelijke integratie bewijzen.
 • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België én je kan bewijzen dat je geen economische activiteit kan uitoefenen door een handicap, invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je verblijft wettelijk tien jaar ononderbroken in België én je kan je kennis van één van de landstalen en je deelname aan het dagelijkse leven bewijzen.

De naturalisatieprocedure is enkel voor staatlozen die minstens twee jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel gebied kunnen bewijzen. Deze procedure is zeer uitzonderlijk.

Procedure

Je doet de aanvraag voor het krijgen van de Belgische nationaliteit persoonlijk (enkel op afspraak) bij het team Burgerzaken.

Info

Er zijn verschillende procedures om Belg te worden. Bij een eerste bezoek bekijken we samen met jou welke procedure voor jou van toepassing is en welke documenten je nodig hebt.

Indienen dossier

Verzamelde je alle nodige documenten? Maak dan een afspraak om je verklaring te schrijven. Breng alle gevraagde documenten mee.

Verdere procedure

De procedure duurt 4 à 5 maanden. Van zodra wij de nationaliteitsakte hebben opgemaakt, krijg je van ons een uitnodiging om een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Je minderjarige kinderen krijgen automatisch de Belgische nationaliteit als ze in België wonen.

Kreeg je negatief advies? Dan kan je hiertegen in beroep gaan binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing.

Wat meebrengen

Info

 • je verblijfskaart

Indienen dossier

 • je verblijfskaart
 • het betalingsbewijs
 • alle documenten die we gevraagd hebben bij je eerste afspraak

Prijs

Het registratierecht voor het afleggen van een nationaliteitsverklaring bedraagt 150 euro. De betaling kan via overschrijving of via de toepassing ‘MyMinfin’.

Naar top