Beleidsplan Ruimte Temse

Het Beleidsplan Ruimte Temse wordt het toekomstplan voor de ruimte in onze gemeente. Het plan zal een vernieuwende filosofie en aanpak in het ruimtelijk beleid inzetten, als opvolger van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uit 2007 dat niet langer een duidelijk antwoord biedt op de ruimtelijke uitdagingen van vandaag.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte Temse wordt midden 2023 opgestart.

Naar top