Beleidsplan Ruimte: ben jij ook in 2050 #thuisintemse?

Stel je wordt vandaag geboren in Temse, dan zal je 27 kaarsjes uitblazen in 2050. Dat is een leeftijd waarop je kritisch kijkt naar je leefomgeving, een leeftijd waarop je nadenkt over hoe en waar je wil wonen. Het doel van het beleidsplan #thuisintemse 2050 is dat Temse op dat moment een omgeving is waar je trots op kan zijn.

Wat is een ruimtelijk beleidsplan?

Een ruimtelijk beleidsplan brengt het toekomstbeeld van de gemeente die we willen zijn in 2050.  De strategische visie legt de belangrijkste lijnen vast voor het ruimtelijk beleid op lange termijn (2050).  Hoe we dat gaan doen tegen 2030 bepalen we in een aantal beleidskaders. Dit doen we niet alleen voor een kind dat nu geboren wordt, maar ook voor wie al een (half) leven in Temse achter de rug heeft of voor wie morgen naar hier verhuist. 

Het beleidsplan #thuisintemse 2050 wordt het toekomstplan voor de ruimte in onze gemeente. Het plan zal een vernieuwende filosofie en aanpak in het ruimtelijk beleid inzetten, als opvolger van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uit 2007 dat niet langer een duidelijk antwoord biedt op de ruimtelijke uitdagingen van vandaag.

In juni 2023 gingen we van start met de opmaak van het beleidsplan, de duurtijd zal ongeveer 24 maanden zijn. De conceptnota (verwacht eind 2023) is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze gemeente.  

Hier houden we de procesinformatie bij en informeren we over toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Conceptnota

De fase conceptnota loopt tot januari 2024. In deze fase wordt de strategische visie ontwikkeld: een toekomstbeeld en ruimtelijke beleidsopties op lange termijn (2050). De input wordt verzameld via verschillende kanalen, een eerste publieksmoment vond plaats op 9 september 2023. 

De conceptnota geeft weer welk ruimtelijk beleid de gemeente verder wil vastleggen in een ruimtelijk beleidsplan en legt de ambitie vast. Het strategisch MER is een plan-MER dat de beleidskeuzes aan een milieueffectenbeoordeling op strategisch niveau onderwerpt, om zo de beleidskeuzes te bevestigen, te verantwoorden en/of bij te sturen. Inwoners zullen over de conceptnota en de kennisgeving van het MER worden geraadpleegd eind 2023.

Downloads

Naar top