Beleidsplan Ruimte #thuisintemse 2050

Temse wil ook in 2050 een gemeente zijn waar je graag woont, werkt en ontspant. Daarom gingen we in juni 2023 van start om een gemeentelijk Beleidsplan Ruimte op te maken. Zo'n Beleidsplan geeft weer hoe we in de toekomst met de ruimte in Temse willen omgaan.

Hou me op de hoogte

Conceptnota

Het proces om tot zo'n Beleidsplan Ruimte te komen ligt vast. De conceptnota is de eerste stap. Deze nota geeft weer welk ruimtelijk beleid we verder in het beleidsplan willen vastleggen en bepaalt onze ambitie.

Op basis van de eerdere input kozen we drie ambities:

  • stedelijke vlinder
  • parel(s) aan de Schelde
  • gedeeld verhaal

De kennisgevingsnota MER bevat info over wat er onderzocht zal worden in het milieueffectenrapport en hoe dat zal gebeuren.

Je kan de documenten onderaan downloaden.  

Waar staan we nu?

In de periode tussen 1 december 2023 en 29 januari 2024 kon je je mening over de concept- en kennisnota doorgeven, wij gaan hier verder mee aan de slag. De beleidskaders worden gekozen en zullen worden uitgewerkt tot een voorontwerp van Beleidsplan Ruimte. Deze fase loopt tot de zomer van 2024.

Downloads

Naar top