Belasting op het afleveren van omgevingsvergunningen en aanverwante attesten

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019 Datum besluit maandag 16 december 2019
Naar top