Begraven: info

Vraag een naamplaatje aan Geef een overlijden aan

Inhoud

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats. De assen van een overledene kunnen ook uitgestrooid, begraven of bewaard worden buiten de begraafplaats.

Voorwaarden

Begraven binnen de begraafplaats

De manieren van begraven op de begraafplaatsen van Temse zijn:

  • begraven van een kist
  • begraven van een urne in het urnenveld
  • bijzetting van een urne in een urnenmuur (columbarium)
  • asverstrooiing op de strooiweide

Bij columbarium of strooiweide kan de familie kiezen voor een uniform naamplaatje (75 euro).

Begraven buiten de begraafplaats

Thuisbewaring

De as van een overledene kan je thuis bewaren als:

  • de overleden dit heeft vastgesteld in zijn/haar laatste wil OF
  • er een gezamenlijk schriftelijk verzoek wordt ingediend door de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde EN alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad

Te water laten urne ter hoogte van de monding van de Durme in de Schelde

Een rederij brengt de nabestaanden en de urne ter plaatse.

Bij het te water laten van een asurne zijn regels verbonden:

  • de urne moet biologisch afbreekbaar zijn
  • het is verboden bloemenkransen of niet afbreekbare materialen in het water te gooien (enkel echte losse bloemen of bloemblaadjes mogen gebruikt worden)
  • je moet rekening houden met getijden en stroming
  • je mag de binnenscheepvaart niet hinderen

Het is niet mogelijk om deze wijze van begraven vooraf te laten registreren. Je kan in je laatste wilsbeschikking wel kiezen om de as op een andere plaats dan de begraafplaats te bewaren. Je kan er ook voor kiezen om een uitvaartcontract via een begrafenisondernemer te laten registreren. Wanneer er geen vermelding van de laatste wilsbeschikking is, kiest de familie.

Asverstrooiing op zee

Er moet een aangifte gedaan worden bij de gemeente waar je de as op zee wil verstrooien. 

Zelf een boot nemen om de as te verstrooien op zee is dus niet toegelaten. 

Procedure

Begraven binnen de begraafplaats

De begrafenisondernemer regelt alles bij het team Burgerzaken. Dit kan via e-mail of via de knop 'Geef een overlijden aan'.

Voor het aanvragen van een naamplaatje klik je op de knop 'Vraag een naamplaatje aan'.

Begraven buiten de begraafplaats

De begrafenisondernemer regelt het nodige.

Naar top