Begraafplaatsen: concessies

Maak een afspraak

Inhoud

Een concessie is een tijdelijk aangekochte rustplaats op de begraafplaats. 

Voorwaarden

Je kan volgende concessies aangaan:

  • een grondconcessie
  • een columbariumconcessie
  • een urnenveldconcessie

Een nieuwe concessie wordt aangegaan voor een periode van 20, 30, 40 of 50  jaar, te rekenen vanaf de datum van begraven. Je kan een vervallen concessie vernieuwen voor een periode van 10, 20, 30, 40 of 50 jaar.

Procedure

Nieuwe concessie

Een nieuwe concessie wordt meestal door de begrafenisondernemer per e-mail aangevraagd bij het team Burgerzaken. Hierbij wordt het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvraag concessie’ toegevoegd.

Vervallen concessie

Vervalt de concessie binnenkort? Een jaar vóór het vervallen van de concessie hangen we een plakkaat uit aan het graf. De concessiehouder ontvangt ook een brief met als bijlage een ‘Vraag tot hernieuwing’ en een ‘Vraag tot niet-hernieuwing’. Je bezorgt één van de ingevulde documenten aan het team Burgerzaken:

  • via e-mail
  • persoonlijk (enkel op afspraak)

Als je de concessie wil verlengen, betaal je het te betalen bedrag via overschrijving (betaalgegevens staan in de brief). Je ontvangt een bevestiging van zodra het College van Burgemeester en Schepenen de verlenging heeft goedgekeurd. Hou hierbij rekening met een 3-tal maanden.

Wat meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvraag concessie’ (bij nieuwe concessie)
  • het ingevulde en ondertekende document ‘Vraag tot hernieuwing’ of ‘Vraag tot niet-hernieuwing’

Prijs

De kostprijs van een concessie bedraagt 15 euro per persoon per jaar voor personen die ooit ingeschreven waren in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Temse, er geboren of overleden zijn. Andere tarieven kan je terugvinden in het retributiereglement voor de graf- en columbariumconcessies.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Downloads

Naar top