Begeleiding van inburgeraars (het Inburgeringstraject)

Maak een afspraak om het Inburgeringsprogramma te volgen:

Maak een afspraak

Inhoud

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond samenleven en taal, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Inburgering

Het AgII organiseert een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Vlaanderen.

Dit inburgeringstraject bestaat uit vier onderdelen:

  • Maatschappelijke oriëntatie: in deze cursus leer je over leven, wonen en werken in België.
  • Nederlands leren: je volgt een cursus Nederlands (A1 of A2) via een van de partners van het AgII. Kan je al Nederlands? Dan kan je een test afleggen om je niveau te bewijzen en eventueel een vrijstelling te krijgen.
  • Traject naar werk: je schrijft je in bij VDAB (of Actiris in Brussel).
  • Participatietraject: je versterkt je eigen sociaal netwerk tijdens minimum 40 uur. Dat kan bijvoorbeeld in een stage bij een bedrijf, vereniging of lokaal bestuur, via vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in een buurthuis... Je kan verschillende activiteiten combineren. De activiteiten gebeuren in een Nederlandstalige context. Een trajectbegeleider ondersteunt je tijdens het volledige traject. Als je de doelen van alle trajectonderdelen behaalt, krijg je een inburgeringsattest. Moet je dit traject doorlopen of heb je hierover vragen? Contacteer dan team Inburgering.

Lees meer over het inburgeringstraject in verschillende talen.

Wie kan of moet inburgeren?

Meer informatie over de doelgroep vind je op de website van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal  Familierecht van het AgII.

Voor minderjarige nieuwkomers verloopt inburgering voornamelijk via het onderwijs. Veel scholen organiseren onthaalonderwijs om jonge inburgeraars zo snel mogelijk Nederlands te leren. Hoewel minderjarigen geen inburgeringstraject mogen volgen, kan het AgII hen wel helpen om een geschikte school of onthaalklas te vinden. Via de gemeente krijgen ze ook meer info over het socioculturele aanbod in de buurt.

Naar top