Attest van laatste wilsbeschikking

Vraag online aan (voor registratie: zie 'laatste wilsbeschikking registreren')

Inhoud

Het attest van laatste wilsbeschikking, of kortweg laatste wil, vermeldt de wensen die je hebt geuit over de wijze van begraven en, eventueel, de bestemming van de as na de crematie. Het attest kan ook het confessionele of het niet-confessionele ritueel voor de uitvaart en het bestaan van een uitvaartcontract vermelden.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een attest van laatste wilsbeschikking aanvragen:

  • de betrokkene zelf
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • derden, als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
  • een derde die in het bezit is van een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene

Procedure

Je vraagt een attest van laatste wilsbeschikking aan bij het team Burgerzaken. Dit kan:

  • online
  • persoonlijk bij de Snelbalie (zonder afspraak)

Als de persoon waarop het attest betrekking heeft, net overleden is, dan vraagt meestal de begrafenisondernemer het attest aan. Dit is nodig voor de overlijdensaangifte.

Is het attest bestemd voor het buitenland? Vermeld dan bij je aanvraag of er al dan niet een e-apostille/e-legalisatie nodig is en voor welk land je het attest nodig hebt. 

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • als je het attest van iemand anders aanvraagt: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene

Prijs

Een attest van laatste wilsbeschikking opvragen is gratis. Een apostille of legalisatie kost 20 euro per document.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Downloads

Naar top