Attest van gezinssamenstelling

Vraag online aan

Inhoud

Het attest van gezinssamenstelling vermeldt alle personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een attest van gezinssamenstelling aanvragen:

 • de betrokkene zelf
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • derden, als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
 • een derde die in het bezit is van een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene

Procedure

Je vraagt een attest van gezinssamenstelling aan bij het team Burgerzaken. Dit kan:

 • online
 • persoonlijk bij de Snelbalie (zonder afspraak)

Is het attest bestemd voor het buitenland? Vermeld dan bij je aanvraag of er al dan niet een e-apostille/e-legalisatie nodig is en voor welk land je het attest nodig hebt. 

Wat meebrengen

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • als je het attest van iemand anders aanvraagt:
  • een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene OF
  • het ingevulde aanvraagformulier

Prijs

Een attest van gezinssamenstelling opvragen is gratis. Een apostille of legalisatie kost 20 euro per document.

Downloads

Naar top