Atelier in Beeld

Op 4 en 5 mei vinden in Vlaanderen en Brussel open atelierdagen plaats onder de noemer Atelier in Beeld, een organisatie van de Vlaamse overheid en Kunstwerkt vzw. Meer dan 2 000 beeldend kunstenaars over gans Vlaanderen en Brussel engageren zich om die dagen de deuren van hun atelier te openen voor het grote publiek.

Bezoek in Temse de ateliers van volgende kunstenaars:

  • Albert Beirnaert, Schuttershof 5
  • Fotografencollectief Anders 23, Kasteelstraat 75
  • Hilaire Smet, Houtbriel 86
  • Jimmy De Caluwé, Dorpstraat 84
  • Keramiekatelier ‘t beKLEIft, Oostberg 51
  • Paul Dekker, Ruisstraat 113
  • Sien Steels, Iepenlaan 24
  • Tiny Kegels, Doornstraat 100
  • Claudine De Voghelaere, Landmolenstraat 53


Meer info over de ateliers via www.atelierinbeeld.be

Naar top