Ambtshalve inschrijving

Inhoud

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen, dan word je ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Voorwaarden

Een adreswijziging geef je binnen de 8 werkdagen na je verhuis door. Als je dat niet doet, kan de gemeente je ambtshalve inschrijven.

Een minderjarige kan ook van ambtshalve worden ingeschreven als er een ongeldige aangifte van adreswijziging is gedaan (bv. minderjarige is niet vergezeld door ouder die het ouderlijk gezag uitoefent).

Een niet-Belg zonder verblijfsrecht kan niet van ambtshalve ingeschreven worden.

Procedure

Vaststelling en inschrijving

Nadat de wijkagent vaststelde dat je op het adres woont, krijg je van het team Burgerzaken een oproeping om toch nog aangifte van adreswijziging te doen. Breng je de adreswijziging niet in orde, dan volgt de ambtshalve inschrijving na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Je wordt verwittigd via een aangetekende brief.

Beroep

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan een ambtshalve inschrijving.

Gerelateerde items

Naar top