Akte van een levenloos geboren kind

Vraag online aan Maak een afspraak

Inhoud

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de geboorte, dan wordt een akte van overlijden opgesteld.

Voorwaarden

Volgende personen hebben recht op een afschrift van een akte levenloos geboren kind:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft
  • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte ouder is dan 100 jaar, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je vraagt een afschrift van een akte levenloos geboren kind aan bij het team Burgerzaken. Dit kan:

  • online
  • persoonlijk (enkel op afspraak)

Is de akte bestemd voor het buitenland? Vermeld dan bij je aanvraag of er al dan niet een e-apostille/e-legalisatie nodig is en voor welk land je de akte nodig hebt.

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • als je de akte voor iemand anders aanvraagt: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van betrokkene

Prijs

Een afschrift van een akte opvragen is gratis. Een apostille of legalisatie kost 20 euro per document.

Downloads

Naar top