Akte van adoptie

Vraag online aan 

Inhoud

De akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

Voorwaarden

Volgende personen hebben recht op een afschrift of uittreksel van een akte van adoptie:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft
  • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte ouder is dan 100 jaar, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je vraagt een afschrift of uittreksel van een adoptieakte aan bij het team Burgerzaken. Dit kan:

  • online
  • persoonlijk bij de Snelbalie (zonder afspraak)

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek.

Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

Is de akte bestemd voor het buitenland? Vermeld dan bij je aanvraag of er al dan niet een e-apostille/e-legalisatie nodig is en voor welk land je de akte nodig hebt.

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • als je de akte voor iemand anders aanvraagt: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene

Prijs

Een afschrift of uittreksel van een akte opvragen is gratis. Een apostille of legalisatie kost 20 euro per document.

Downloads

Gerelateerde items

Naar top