Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Vraag online aan 

Inhoud

Een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht is de akte die wordt opgesteld als je vindt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.

Voorwaarden

Volgende personen hebben recht op een afschrift van de akte van aanpassing registratie geslacht:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte ouder is dan 100 jaar, heeft iedereen recht op een afschrift.

Procedure

Je vraagt een afschrift van een akte van aanpassing registratie geslacht aan bij het team Burgerzaken. Dit kan:

  • online
  • persoonlijk bij de Snelbalie (zonder afspraak)

Is de akte bestemd voor het buitenland? Vermeld dan bij je aanvraag of er al dan niet een e-apostille/e-legalisatie nodig is en voor welk land je de akte nodig hebt.

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • als je de akte voor iemand anders aanvraagt: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de betrokkene

Prijs

Een afschrift van een akte opvragen is gratis. Een apostille of legalisatie kost 20 euro per document.

Downloads

Naar top