Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Inhoud

Elke handelaar moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Deze wekelijkse rustdag is een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uur, die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur maandag.

Wekelijkse rustdagen in 2024

Voor 2024 zijn deze 12 uitzonderingen toegestaan:

 • zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 januari: Wintersolden
 • zaterdag 9 tot en met vrijdag 22 maart: Lenteshopping
 • zaterdag 22 tot en met vrijdag 28 juni: Sperperiode
 • zaterdag 29 juni tot en met vrijdag 5 juli: Zomersolden
 • zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 september: Smaakfestival
 • zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 oktober: Weekend van de klant
 • zaterdag 23 tot en met vrijdag 29 november: Black Friday
 • zaterdag 7 december tot en met vrijdag 3 januari 2025: Kerstshopping

Voorwaarden

Als handelaar kan je een andere wekelijkse rustdag kiezen dan zondag. Dit kan op voorwaarde dat:

 • deze rustdag minstens 6 maanden op dezelfde dag genomen wordt
 • er op zondag geen andere producten verkocht worden dan degene die anders verkocht worden
 • deze rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare manier vermeld wordt

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een afwijking op de wekelijkse rustdag toestaan:

 • op vraag van één (of meerdere) handelaars of van een vereniging van handelaars
 • voor bijzondere omstandigheden of tijdens jaarmarkten

Jaarlijks kunnen we maximum 15 afwijkingen toestaan. Een afwijking geldt altijd voor (een deel van) het ganse grondgebied (en dus nooit slechts voor één handelaar).

Procedure

Wil je zelf een uitzondering op de wekelijkse rustdag aanvragen? Dit kan bij de gemeente waar je zaak gevestigd is. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist dan of deze uitzondering wordt toegestaan.                           

Prijs

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Naar top