Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Vraag een afwijking van het geluidsniveau aan

Inhoud

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement. 

Procedure

Dien je aanvraag in, ten minste 4 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt.

Naar top