Afbetalingsplan

Vraag een afbetalingsplan aan

Inhoud

Je moet je belastingen, GAS-boete of retributie betalen maar het is onmogelijk voor jou om deze betaling te doen tegen de gevraagde datum? Dan kan je een afbetalingsplan vragen. Dit wil zeggen dat je voor de betaling van je belastingen, eventueel in meerdere keren, een termijn kan vragen (maximum 12 maanden).

Voorwaarden

Je kan een maximale termijn van 12 maanden vragen. Voor de betaling vraag je:

  • om het bedrag in één keer te betalen, op de door jou gewenste datum
  • om het bedrag in meerdere keren te betalen, op de door jou gewenste data (bijvoorbeeld maandelijks). Je kan telkens hetzelfde bedrag of verschillende bedragen betalen.

Procedure

Dien je aanvraag voor een afbetalingsplan in via het webformulier.

Nadat we je aanvraag voor een afbetalingsplan onderzocht hebben, contacteren wij jou als je in aanmerking komt. We geven je dan meer info.

Uitzonderingen

Wat bij schulden op lange termijn?

Het digitaal afbetalingsplan zal niet aanvaard worden, tenzij je kan aantonen dat je je belastingen ook op lange termijn niet kan betalen (niet binnen een periode van 12 maanden na de uiterste betaaldatum van je schuld). We hebben het dan over structurele betalingsproblemen. Als je je in die situatie bevindt, kan je gebruik maken van verschillende procedures:

Administratieve schuldenregeling (ASR)

Dit is een procedure voor burgers en ondernemingen met structurele betaalproblemen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt vooral schulden bij gemeente Temse. Je hebt dus geen andere belangrijke schulden nog niet betaald.
  • We hebben een afbetalingsplan geweigerd omdat uit ons onderzoek bleek dat je niet zou kunnen betalen binnen de 12 maanden na het ontstaan van de nieuwste schuld.

We kunnen een extra betalingstermijn toestaan, tot maximaal 60 maanden na ontvangst van je verzoek. We kunnen dan bijvoorbeeld ook nalatigheidsinteresten laten vallen. Als je kiest voor een betaling op lange termijn kan dit enkel na goedkeuring van de financieel directeur en met een oplijsting van je kosten en inkomsten.

Nadat we je aanvraag voor een afbetalingsplan onderzocht hebben, contacteren wij jou als je in aanmerking komt. We geven je dan meer info. Je kan een administratieve schuldenregeling dus niet zelf aanvragen.

Ook in de wet staan een aantal procedures die burgers en ondernemingen met structurele betalingsproblemen kunnen helpen:

Collectieve schuldenregeling voor burgers

De collectieve schuldenregeling zorgt ervoor dat alle schuldeisers samen (en onder gerechtelijk toezicht) bijdragen tot de oplossing van je betalingsprobleem. 

Insolventieprocedures (waaronder de gerechtelijke reorganisatie)

die ondernemingen in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden bieden om het faillissement te vermijden. 

Gerelateerde items

Naar top