Adreswijziging

Geef online aan

Maak een afspraak:

Aangifte BELGAangifte NIET-BELG

Inhoud

Ben je verhuisd naar Temse? Wij verwelkomen je graag in onze gemeente! Verhuis je binnen Temse? Fijn dat je opnieuw voor onze gemeente koos!

Voorwaarden

Je meldt een adreswijziging binnen 8 werkdagen na de werkelijke verhuis bij de gemeente waar je nieuwe adres gelegen is.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige gezinsleden de aangifte doet. Een minderjarige moet samen komen met de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Procedure

Aangifte

Je geeft een adreswijziging aan bij het team:

  • Bevolking (Belgen): als alle gezinsleden Belg zijn
  • Bevolking (niet-Belgen): als minstens één van de gezinsleden geen Belg is

Dit kan:

  • online
  • persoonlijk (enkel op afspraak)

Ben je niet-Belg én nog niet ingeschreven in België? Dan moet je eerst een verblijfsprocedure doorlopen (zie 'lang verblijf niet-Belg').

Ben je in een oudere huurwoning gaan wonen, dan is mogelijks een conformiteitsattest verplicht. Zie voorwaarden bij ‘Conformiteitsattest voor (huur) woningen.’

Bezoek van de wijkagent

De wijkagent komt bij jou langs om te kijken of je wel degelijk op je nieuwe adres woont.

Afhandeling

Na een positief verslag van de wijkagent, krijg je van ons een uitnodiging om je elektronische identiteits- of verblijfskaart en eventueel de Kids-ID van je kind(eren) te laten aanpassen. Je gaat hiervoor naar de Snelbalie van Burgerzaken (zonder afspraak), samen met de PIN- of PUK-codes.

Op de hoogte brengen instanties

Overheidsdiensten zoals de mutualiteit, het kinderbijslagfonds,... worden automatisch op de hoogte gebracht van je verhuis. Andere instanties en personen zoals je werkgever, leveranciers van elektriciteit, gas en water,… moet je zelf op de hoogte brengen.

Vergeet ook niet de chip van je huisdier(en) aan te passen!

Tip! Je kan bij Bpost vragen om je post nog 3 tot 24 maanden door te sturen naar je nieuwe adres en eventueel je leveranciers op de hoogte te brengen van je adreswijziging. Deze dienst is betalend.

Wat meebrengen

Aangifte

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • bij co-ouderschap: het wederzijds akkoord van de ouders, de gerechtelijke beslissing of de notariële akte

Afhandeling

  • de uitnodiging
  • de identiteits- of verblijfskaarten van alle gezinsleden
  • de PIN- of PUK-codes

Prijs

Een adreswijziging aangeven is gratis.

Naar top