Adoptie

Inhoud

Adoptie is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Bij gewone adoptie blijft de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders en de geadopteerde bestaan. Bij volle adoptie verdwijnt deze band volledig.

Voorwaarden

In Belgiƫ kunnen zowel alleenstaanden als gehuwden en samenwonenden een kind adopteren. Je kan een kind adopteren als je:

  • minstens 25 jaar bent (of 18 jaar voor stiefouderadopties)
  • minstens 15 jaar ouder bent dan het kind dat je adopteert (of 10 jaar ouder voor stiefouderadopties)

Procedure

Binnenlandse adoptie

De meeste binnenlandse adopties zijn stiefouderadopties waarbij je het kind van je partner adopteert. De VCA (= Vlaams Centrum voor Adoptie) begeleidt je tijdens de volledige procedure.

Buitenlandse adoptie

Aanvraag

Je meldt je aan bij het VCA via het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin. Het VCA staat in voor elke adoptie van een kind door adoptieouders, wonend in Vlaanderen.

Voorbereidingscursus

De cursus omvat informatie- en bewustmakingssessies.

Geschiktheidvonnis

De familierechter beslist of je mag adopteren.

Begeleiding van het adoptieplan

Dit gebeurt door een erkende adoptiedienst.

Adoptiebeslissing

De uitspraak over de adoptie gebeurt door een vonnis of een administratieve beslissing in het land waar je een kind adopteert.

Erkenning

De FCA (=Federale Centrale Autoriteit) erkent de buitenlandse adoptiebeslissing.

Inschrijving bij de gemeente

De adoptieouders moeten niet meer naar de gemeente komen om het kind in te schrijven. Zodra de adoptiebeslissing is erkend, verstuurt de FCA de noodzakelijke gegevens over de adoptiebeslissing door naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats waar de geadopteerde wordt ingeschreven. De ambtenaar stelt onmiddellijk de akte van adoptie en de akte van geboorte op. Het team Bevolking schrijft je zoon/dochter in het rijksregister in.

Externe links

Naar top