Aanvraag machtiging praalwagens

Je hebt een gemeentelijke toelating nodig om met een praalwagen op de openbare weg te rijden. Dit geldt voor zelfrijdende voertuigen, praalaanhangwagens en niet-reglementaire voertuigen die een praalaanhangwagen trekken.

Als carnavalsvereniging moet je enkel een machtiging aanvragen in de gemeente waar je praalwagen gestationeerd is. Als je praal(aanhang)wagen dus in Temse gestationeerd is, moet je enkel bij gemeente Temse een machtiging aanvragen. Dus niet meer zoals in het verleden bij elke gemeente waar je deelneemt aan een carnavalsstoet of over het grondgebied rijdt om aan de stoet deel te nemen.

Met deze toelating mogen de voertuigen zich uitzonderlijk op de openbare weg begeven, uitsluitend tijdens de folkloristische manifestaties (incl. proefritten en de weg van en naar de manifestaties). Ze rijden daarbij maximaal 25 km/u. Praal(aanhang)wagens kunnen soms door hun afmetingen uitzonderlijk vervoer zijn, maar naast de gemeentelijke toelating heb je geen aparte vergunning uitzonderlijk vervoer nodig.

Voorwaarden

  • De bestuurder is verantwoordelijk en neemt de nodige veiligheidsmaatregelen. 
  • De aanvrager van de machtiging zorgt ervoor dat de praalwagen aan de vermelde bepalingen van het KB Technische eisen voldoet.
  • Als je een toelating kreeg, ben je verplicht om de gemeente minstens 10 werkdagen vóór de verplaatsing op de hoogte te brengen van de voorgenomen verplaatsing via carnaval@temse.be. Wagens die onder uitzonderlijk vervoer vallen en die een eindbestemming hebben die verder dan 25 km van de gemeente ligt die de toelating gaf, moeten ook hun traject meegeven.

Alle voorwaarden en richtlijnen vind je in de omzendbrief.
Bijkomende voorwaarden in Temse zijn opgenomen in het Stoetreglement.

Procedure

  • Download hieronder het aanvraagformulier. 
  • Bezorg het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier + een foto van de praalwagen en (indien van toepassing) het trekkend voertuig via mail naar carnaval@temse.be of per post: Dienst Toerisme, t.a.v. Carnaval, Markt 1, 9140 Temse.

Afhandeling

  • Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je de machtiging van de burgemeester en de algemeen directeur.

Downloads

Gerelateerde items

Naar top