Stemmen met een volmacht

Maak een afspraak (op de verkiezingsdag zelf moet je geen afspraak maken)

Inhoud

Als je op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan gaan, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Je moet wel je afwezigheid kunnen verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht bij een verplichte verkiezing, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt.

Voorwaarden

Je kan alleen bij volmacht stemmen bij één van de onderstaande situaties:

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid

Ziekte of handicap

een arts vult het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier (opgelet: dit mag geen arts zijn die zelf kandidaat is bij de verkiezingen)

Beroepsredenen (binnen- of buitenland)

werknemers: je werkgever vult het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier 

zelfstandigen: je legt je ondernemingsnummer en een verklaring op eer voor aan het team Burgerzaken (ten laatste op de dag vóór de verkiezingsdag). Zij vullen vervolgens het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier. 

Studieje onderwijsinstituut vult het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier 

Vrijheidsberoving

de directie van de strafinrichting vult het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier 
Activiteiten in het kader van godsdienst of overtuigingde organisator van de activiteit vult het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier 
Verblijf in het buitenlandJe legt bewijzen van je verblijf in het buitenland of een verklaring op eer voor aan het team Burgerzaken. Zij vullen vervolgens het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier. 
  

Ook als je op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet je zorgen dat je een bewijs voor je afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan je moet deelnemen.

Procedure

Vul een volmachtformulier in. Het gedeelte 'bevestiging' op het formulier laat je invullen (wie dit moet invullen, zie je hierboven bij 'voorwaarden').

Geef het ingevulde volmachtformulier en je oproepingsbrief tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger eerst zelf stemmen in zijn/haar eigen stembureau. Daarna gaat hij/zij naar het stembureau dat op je oproepingsbrief vermeld staat.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het ingevulde volmachtformulier
  • zijn/haar eigen identiteitskaart
  • zijn/haar eigen oproepingsbrief

De volmachtkrijger vindt de locatie van je stembureau op je oproepingsbrief.

Naar top