Sportsubsidie voor beleidsprioriteit 1

Inhoud

Als lokale sportvereniging kan je subsidies aanvragen voor je jaarwerking.

De subsidies stimuleren:

 • kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
 • de organisatie van drempelverlagende activiteiten, meerdaagse opleidingen of stages, plaatselijke competities, G-sportactiviteiten en samenwerkingsverbanden
 • lidmaatschap bij de gemeentelijke Sportraad
 • doelgericht en interactief communiceren

Voorwaarden

 • De sportvereniging is erkend door Lokaal Bestuur Temse.
 • De sportvereniging kan enkel subsidies ontvangen voor de activiteiten die plaatsvinden in Temse.

Procedure

 • Dien je aanvraag voor 10 september in.
 • Voor 20 september laten we weten of je dossier volledig is. Is het dossier niet volledig? Dan krijg je tot 1 oktober de tijd om de aanvraag te vervolledigen.
 • Vóór 15 oktober informeren we je over het voorgestelde subsidiebedrag.
 • Tussen 15 oktober en 1 november kan je, als je niet akkoord gaat met het voorgestelde bedrag of de beslissing, beroep aantekenen via het College van Burgemeester en Schepenen. Na onderzoek van het bezwaarschrift informeren we je voor 15 november over de beslissing.
 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt jaarlijks voor 31 december.

Prijs

Het maximum totaalbedrag van de sportsubsidie beleidsprioriteit 1 is jaarlijks 29 147 euro.

Naar top