Home Gemeentediensten Ruimtelijke ordening en huisvesting
Gemeentelijke ruimtelijke plannen Afdrukken

 

Opmerking: de correcte zoneringsgegevens van uw perceel kan u opvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening of via 03 710 12 44 of 03 710 12 46.

 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) :

01 Stationsomgeving-Waterfront - fase 1 (BD 16/7/2009) - plan pdf button - voorschriften pdf button

02 De Zaat (BD 15/12/2011) - plan pdf button - voorschriften pdf button

03 Doornwijk (BD 20/12/2012) - plan pdf button - voorschriften pdf button

04 Tielrode (BD 29/08/2013) - plan pdf button - voorschriften pdf button

 

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) :

02 Tuinwijk-Hollebeek / wijziging 1 en uitbreiding 1 (MB 19/4/1996)  - plan pdf button - voorschriften pdf button

03 Stationswijk / wijziging 2A (KB 3/9/1980) - plan pdf button - voorschriften pdf button

04 Volksplaatswijk / wijziging 4 en uitbreiding (MB 2/10/2000) - plan pdf button - voorschriften pdf button

05 Cauwerburg / wijziging 6 en uitbreiding 2 (MB 16/3/1999) - plan pdf button - voorschriften pdf button

05 Cauwerburg / wijziging 7 en uitbreiding 3 (MB 16/10/2003) - plan pdf button - voorschriften pdf button

05 Cauwerburg / wijziging 8 (MB 6/2/2008) - plan pdf button - voorschriften pdf button

06 Eeckhoutdriesdam / uitbreiding 1 (MB 23/1/2001) - plan pdf button - voorschriften pdf button

06 Eeckhoutdriesdam / wijziging 2 en uitbreiding 2 (KB 17/9/1980) - plan pdf button - voorschriften pdf button

06 Eeckhoutdriesdam / wijziging 3 (MB 30/9/2003) - plan pdf button - voorschriften pdf button

07 Kloosterwijk / wijziging 1 en uitbreiding 1 (MB 18/12/1992) - plan pdf button - voorschriften pdf button

10 Uil-Oostbarm (KB 9/3/1980) - plan pdf button - voorschriften pdf button

12 Sompershoekwijk / wijziging 1 en uitbreiding 1 (MB 8/4/1989) - plan pdf button - voorschriften pdf button

12 Sompershoekwijk / wijziging 2 (MB 26/9/2003) - plan pdf button - voorschriften pdf button

15 Hoge Hof (MB 8/4/1989) - plan pdf button - voorschriften pdf button

20 Haagdam (MB 25/5/1994) - plan pdf button - voorschriften pdf button

22 Dorpscentrum N41 Elversele (MB 1/4/2003) - plan pdf button - voorschriften pdf button

25 Groene Wandeling (MB 17/12/1997) - plan pdf button - voorschriften pdf button

26 Schauselbroek (MB 12/7/2004) - plan pdf button - voorschriften pdf button

27 Zonevreemde bedrijven (MB 23/9/2003) - Rooman pdf button - Van Hoye pdf button - Van Landeghem pdf button

28 De Zaat (MB 14/10/2003) - plan pdf button - voorschriften pdf button

33 Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten (MB 29/8/2005) - De Vallei pdf button - Velle pdf button - Veldstraat pdf button

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Tekstbundel pdf button

Kaartenbundel pdf button

 

Onderzoeken tot milieueffectenrapportage

De screeningsnota's en beslissingen van de dienst MER over de  gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn raadpleegbaar op de dienst MER: www.mervlaanderen.be (dossierdatabank) en liggen ter inzage op het AC De Zaat.

 


 

Beslissing inzake milieueffectenrapportage

Inzake het in opmaak zijnde Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Bock-Elversele'

Het college van burgemeester en schepenen van Temse besluit ter kennis te brengen van het publiek, door de aankondiging op de webstek en door aanplakking, dat een onderzoek tot milieueffectrapportage werd uitgevoerd voor het RUP 'De Bock-Elversele' te Temse. In de screeningsnota werd geconcludeerd dat het voorgenomen RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen. Op basis van die screeningsnota en de ontvangen adviezen, heeft de dienst Mer besloten dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing van de dienst Mer zijn raadpleegbaar op de website van de dienst mer: www.mervlaanderen.be (m.e.r.-databank – dossiernummer SCRPL12188) en liggen ter inzage op het AC De Zaat.

 

Temse, 27 februari 2013

 

Namens het college van burgemeester en schepenen:

Op last:

 

Luc VERHULST                                     Luc DE RYCK

gemeentesecretaris                                burgemeester

  

Laatst aangepast op vrijdag, 08 november 2013 13:29
 
 

Ruimtelijke ordening en huisvesting

AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping | Loket 6-7
9140 Temse
tel. 03 710 12 44-49
fax 03 771 37 19
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Huisvestingsambtenaar

Baetens Ronald
AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping | loket 6
9140 Temse
tel. 03 710 12 44
fax 03 771 37 19
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Stedenbouwkundig ambtenaar

Temmerman Inge
AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping
9140 Temse
tel. 03 710 12 49
fax 03 771 37 19
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter