Home Gemeentediensten Burgerzaken Burgerlijke Stand
Erkenning - door de vader Afdrukken

 

Omschrijving

Erkenning van een kind door de vader. Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind erkennen (art. 319 B.W.). 

 

Werkwijze
Hoe?

  • Voor de erkenning van een meerderjarig kind of van een ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van het meerderjarig kind of van het ontvoogde minderjarig kind.
  • Voor de erkenning van een niet-ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van de moeder van het kind. Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. (bij gebreke van toestemming wordt de zaak bij gewoon verzoekschift aanhangig gemaakt bij de rechtbank van de woonplaats van het kind).
  • Voor de erkenning van een niet-onvoogd minderjarig kind, waarvan de moeder onbekend of overleden is of in de onmogelijkheid verkeert haar wil te kennen te geven, is de voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind dat de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt geen essentiële voorwaarde. De wettelijke vertegenwoordiger beschikt wel over het recht om zich tegen de erkenning te verzetten bij de rechtbank.
   Deze erkenning moet wel aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, en aan het kind zelf, indien het 12 jaar is en niet in de erkenning heeft toegestemd, ter kennis worden gebracht.


Binnen de 6 maanden kunnen de wettelijke vertegenwoordiger en het kind bij gewoon verzoekschrift de vernietiging van deze erkenning vragen aan de rechtbank van eerste aanleg.  Pas 6 maanden na de kennisgeving wordt deze erkenning definitief en heeft ze uitwerking. 

Erkenning door een gehuwde man

Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning aan zijn echtgenote per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.

De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van erkenning heeft opgemaakt, moet dit binnen 3 dagen ter kennis geven aan de echtgenote van de erkenner (art. 62 §3 B.W.) 

 

 

BIJZONDERHEDEN:
Mededeling van de erkenning

Na de vaststelling van de vaderlijke afstamming door erkenning wordt

 • aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind een afschrift gezonden van de erkenningsakte;
 • de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind meegedeeld aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind;
 • de erkenning meegedeeld aan de dienst bevolking van de woonplaats van het kind om de nieuwe vorm van afstamming in de bevolkingsregisters te noteren.

 

 Terug

Laatst aangepast op donderdag, 20 februari 2014 15:45
 
 
Banner

Burgerlijke Stand | loket 4

AC De Zaat, gelijkvloers - loket 4 Frans Boelplein 1
9140 Temse
tel. 03 710 12 02-03
fax 03 711 22 07
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter