Home
Bekendmakingen milieuvergunningsaanvragen Afdrukken

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/20451/1/E/ – bvba Atrium Mortis Events

Hoogkamerstraat 80A+ te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door de bvba Atrium Mortis Events, Rivierstraat 78 te 9250 Waasmunster, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Hoogkamerstraat 80A+ te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 1, sectie B, perceelnr. 877/D/3 een paintball en archerytag hal te exploiterenmet volgende rubrieken: 16.3.1.1, 32.7.1

De vergunning werd geweigerd.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 29 maart 2017 tot en met 28 april 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 28 april 2017.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
(MEDEDELING VAN KLEINE VERANDERING)

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/20387/1/E/3 – bvba VRD Logistiek
Walgoedstraat 14 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door bvba VRD Logistiek, gevestigd te 9140 Temse, Jan De Malschelaan 14, een mededeling van kleine verandering is ingediend om op de percelen gelegen Walgoedstraat 14 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnr. 208/B/deel, een opslag- en distributiecentrum te veranderen, met volgende rubriek: 12.2.1

De aktename geldend als vergunning klasse 2 werd verleend voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning, eindigend op 18 december 2036.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 29 maart 2017 tot en met 28 april 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 28 april 2017.


Namens het college:
De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
(MEDEDELING VAN KLEINE VERANDERING)

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/773/2/E/2 – bvba I-Beton
Italiëstraat 8-10 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door bvba I-Beton, gevestigd te 9140 Temse, Italiëstraat 8, een mededeling van kleine verandering is ingediend om op de percelen gelegen Italiëstraat 8-10 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnr. 503/B, een bedrijf voor het vervaardigen van allerlei betonelementen te veranderen, met volgende rubrieken: 15.1.1, 30.10.1, 30.2.1.b

De aktename geldend als vergunning klasse 2 werd verleend voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning, eindigend op 12 mei 2033.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 29 maart 2017 tot en met 28 april 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 28 april 2017.

Namens het college:
De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/18578/2/E/1 – bvba Vagaetrans

Huis ten Halven z.n. te 9140 Temse (Tielrode)

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door bvba Vagaetrans, Pontweg 15 te 9140 Temse (Elversele) een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Huis ten Halven z.n. te 9140 Temse (Tielrode), kadastraal bekend: Afd. 4, sectie A, perceelnr. 670/N/2, het ‘Waesmeer’ gedeeltelijk op te vullen met volgende rubrieken: 17.4, 60.1


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 31 maart 2017 tot en met 30 april 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/20493/1/E/1 – NV VRD Opslag & Distributie

Walgoedstraat 14+ te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door NV VRD Opslag & Distributie, Jan De Malschelaan 14 te 9140 Temse een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Walgoedstraat 14+ te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnr. 208/B/deel, een servicestation voor eigen bedrijfsvoertuigen te exploiteren met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.5.2, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 12 april 2017 tot en met 12 mei 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het veranderen en vervroegd hernieuwen van een inrichting van klasse 2
46025/580/3/E/2 – NV Standaard Boekhandel Logistics

Schoenstraat 6, 10, 12 & 14 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door de NV Standaard Boekhandel Logistics, Schoenstraat 6 te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Schoenstraat 6, 10, 12 & 14 te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 1, sectie B, perceelnrs. 677/C, 677/E, 677/F en 677/G een opslag- en distributiecentrum voor diverse niet-gevaarlijke goederen te veranderen en vervroegd te hernieuwenmet volgende rubrieken: 3.4.1.a, 12.2.1, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.1.1, 17.4, 19.6.3.a, 23.3.2.a, 33.4.2.a, 41.5, 43.1.1.a

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 12 april 2017 tot en met 12 mei 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 12 mei 2017.

 

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 11 april 2017 10:30
 

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter