Home
Bekendmakingen milieuvergunningsaanvragen Afdrukken

 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/20493/1/E/1 – NV VRD Opslag & Distributie

Walgoedstraat 14+ te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door de NV VRD Opslag & Distributie, Jan De Malschelaan 14 te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Walgoedstraat 14+ te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 1, sectie B, perceelnr. 208/B/deel een servicestation voor eigen bedrijfsvoertuigen te exploiterenmet volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.5.2, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 31 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 30 juni 2017.

 

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1
MO3/46025/163/1/A/3 – NV Belgomine
Krijgsbaan 172 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek en in het bijzonder alle eigenaars, alsmede gebruikers van gebouwen gelegen in een straal van 100 m rond de hieronder vermelde inrichting, dat door NV Belgomine, Wilfordkaai 43 te 9140 Temse een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Krijgsbaan 172 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 2, sectie D, perceelnr. 1076/Z/2 een brandstoffenservicestation te hernieuwen en veranderen met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.5.3, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.b

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 31 mei 201 tot en met 30 juni 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/20531/1/E/1 – Masatex bvba

Frankrijkstraat 8/C te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Masatex bvba, Eurolaan 2/E te 9140 Temse een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Frankrijkstraat 8/C te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnr. 517/A/deel, een bedrijf voor de opslag en de sortering van 2de hands textielwaren te exploiteren met volgende rubrieken: 2.2.2.f.1, 17.1.2.1.1, 41.5


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 1 juni 2017 tot en met 1 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/1357/1/E/2 – De Ruyte Begrafenissen nv

Stationsstraat 9-10 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door De Ruyte Begrafenissen nv, Kerkplein 18 te 2870 Puurs een milieuvergunningsaanvraag (veranderen en hernieuwen) is ingediend om op de percelen gelegen Stationsstraat 9 - 10 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 2, sectie D, perceelnsr. 1372/R/2 en 1372/S2, een begrafenisonderneming met rouwcentrum te exploiteren met volgende rubrieken: 16.3.1.1, 17.4, 35


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 2 juni 2017 tot en met 2 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/812/1/E/2 – Garage Paul Van Osselaer bvba

Krijgsbaan 254 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Garage Paul Van Osselaer bvba, Krijgsbaan 254 te 9140 Temse een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Krijgsbaan 254 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 2, sectie D, perceelnr. 1260/G, een garagebedrijf met servicestation te veranderen (wijzigen en uitbreiden) en vervroegd te hernieuwen met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.4.1, 6.5.2, 15.1.2, 15.2, 16.3.1.1, 17.4, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a, 17.3.2.3.1.b, 17.3.3.1.b, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1.b, 17.3.8.1, 29.5.2.1.b, 29.5.7.1.a.2


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 7 juni 2017 tot en met 7 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
(MEDEDELING VAN KLEINE VERANDERING)

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/322/3/E/3 – NV Cammaert Trucks Waasland
Kapelanielaan 4 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door NV Cammaert Trucks Waasland, gevestigd te 9140 Temse, Kapelanielaan 4, een mededeling van kleine verandering is ingediend om op de percelen gelegen Kapelanielaan 4 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 4, sectie A, perceelnr. 99/C, een garagebedrijf voor vrachtwagens te veranderen, met volgende rubrieken: 2.2.2.d.1.a, 3.4.1.a, 4.3.c.1.i, 6.4.1, 6.5.1, 12.2.1, 12.3.2, 15.1.2, 15.2, 15.4.1, 15.6.1, 16.3.1.1, 17.1.2.1.1, 17.3.2.1.1.1.a, 17.3.2.2.1, 17.3.4.1.a, 17.3.6.1.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.1, 17.4, 29.5.2.1.a, 29.5.7.1.a.1, 43.1.1.a

De aktename geldend als vergunning klasse 2 werd verleend voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning, eindigend op 20 januari 2033.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 8 juni 2017 tot en met 8 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 8 juli 2017.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/20534/1/E/1 – Master Carwash nv

Krijgsbaan 258 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Master Carwash nv, Europark 1003 te 3530 Houthalen een milieuvergunningsaanvraag (veranderen en hernieuwen) is ingediend om op het perceel gelegen Krijgsbaan 258 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 2, sectie D, perceelnr. 1260/F, een zelfbedieningscarwash te exploiteren met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 15.4.2.b, 16.3.1.1, 17.4


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 14 juni 2017 tot en met 14 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/20495/1/E/1 – Antwerp Underwater Solutions bvba

Krimperslaan 4/D te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door de Antwerp Underwater Solutions bvba, Krimperslaan 4/D te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Krimperslaan 4/D te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 1, sectie B, perceelnr. 1190/L/8/deel een werkplaats met magazijn en kantoren te exploiterenmet volgende rubrieken: 15.1.1, 15.2, 16.3.1.1, 16.4.2,17.1.2.1.1, 17.4, 29.5.2.2.1.a

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 21 juni 2017 tot en met 21 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 21 juli 2017.

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/20535/1/E/1 – NV Lukoil Belgium

Krijgsbaan 168-170 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door NV Lukoil Belgium, Medialaan 50 te 1800 Vilvoorde een milieuvergunningsaanvraag (veranderen en hernieuwen) is ingediend om op het perceel gelegen Krijgsbaan 168-170 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 2, sectie D, perceelnr. 1076/T/2, 1076/V/2 en 1076/W/2, een zelfbedieningscarwash te exploiteren met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.5.2, 16.3.1.1, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a, 17.4


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 23 juni 2017 tot en met 23 juli 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college:

De gemeentesecretaris,                                                                                                                      De burgemeester;

Nele De Cleen                                                                                                                                     Luc De Ryck 


 

Laatst aangepast op donderdag, 22 juni 2017 12:31
 

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter