Home
Bekendmakingen milieuvergunningsaanvragen Afdrukken

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1
MO3/46025/265/1/A/2 – Cordeel Zetel Temse nv
Frank Van Dyckelaan 15 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek en in het bijzonder alle eigenaars, alsmede gebruikers van gebouwen gelegen in een straal van 100 m rond de hieronder vermelde inrichting, dat door Cordeel Zetel Temse nv, Eurolaan 7 te 9140 Temse een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Frank Van Dyckelaan 15 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd.1, sectie B, perceelnrs. 1190/C/21, 1190/G/23, 1190/H/23, 1190/K/23 en 1190/P/2 een bouwonderneming te hernieuwen en veranderen (uitbreiding en toevoeging) met volgende rubrieken: 3.2.2.a, 3.4.1.a, 4.3.b.2.i, 6.4.1, 6.5.3, 12.1.1.a, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.2, 15.2, 15.4.1, 16.3.1.2, 17.1.2.1.2, 17.1.2.2.2, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.2.a, 17.3.4.3, 17.3.5.1.a, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.1, 17.4, 19.3.2.a, 19.6.1.b, 19.6.3.a, 23.3.1.a, 24.4, 29.5.2.2.a, 30.3.c, 43.1.2.a, 55.1.2, 59.5.2.1

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 21 februari 201 tot en met 23 maart 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college,

De gemeentesecretaris,                                                                                                         De burgemeester,

Nele De Cleen                                                                                                                         Luc De Ryck


BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
(definitieve vergunning na proefvergunning)

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/418/1/E/9 – Melapret bvba

Haagdam 3/b te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Melapret bvba, Haagdam 3/b te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Haagdam 3/b te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 2, sectie D, perceelnr. 1500/C/3 een grondwaterwinning bij een textielveredelingsbedrijf te exploiteren met volgende rubriek: 53.8.2

De vergunning werd verleend voor een periode eindigend op 19 februari 2023.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 22 februari 2017 tot en met 24 maart 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 24 maart 2017.

 

Namens het college,

De gemeentesecretaris,                                                                                                         De burgemeester,

Nele De Cleen                                                                                                                         Luc De Ryck


BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/580/3/E/2 – nv Standaard Boekhandel Logistics

Schoenstraat 6, 10, 12 & 14 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door nv Standaard Boekhandel Logistics, Schoenstraat 6 te 9140 Temse een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Schoenstraat 6, 10, 12 & 14 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnrs. 677/C, 677/E, 677/F en 677/G, een opslag- en distributiecentrum voor diverse niet-gevaarlijke goederen te veranderen en te hernieuwen met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 12.2.1, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.1.1, 17.4, 19.6.3.a, 23.3.2.a, 33.4.2.a, 41.5, 43.1.1.a


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 24 februari 2017 tot en met 26 maart 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college,

De gemeentesecretaris,                                                                                                         De burgemeester,

Nele De Cleen                                                                                                                         Luc De Ryck


 

 

Laatst aangepast op donderdag, 09 maart 2017 09:30
 

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter