Home
Bekendmakingen milieuvergunningsaanvragen Afdrukken

 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/20534/1/E/1 – Master Carwash nv

Krijgsbaan 258 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Master Carwash nv, Europark 1003 te 3530 Houthalen, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Krijgsbaan 258 te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 2, sectie D, perceelnr. 1260/Feen zelfbedieningscarwash met aanhorighedenmet volgende rubrieken: 3.4.1.a, 15.4.2.b, 16.3.1.1, 17.4,

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 16 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 15 september 2017.

Namens het collge:
De gemeentesecretaris,                                                                                                        De burgemeester,
Nele De Cleen                                                                                                                       Luc De Ryck 


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/812/1/E/2 – Garage Paul Van Osselaer bvba

Krijgsbaan 254 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Garage Paul Van Osselaer, Krijgsbaan 254 te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Krijgsbaan 254 te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 2, sectie D, perceelnr. 1260/Geen garagebedrijf met servicestation te veranderen en hernieuwenmet volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.4.1, 6.5.2, 15.1.2, 15.2, 16.3.1.1, 17.4, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a, 17.3.2.3.1.b, 17.3.3.1.b, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1.b, 17.3.8.1, 29.5.2.1.b, 29.5.7.1.a.2

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 16 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 15 september 2017.

Namens het collge:
De gemeentesecretaris,                                                                                                        De burgemeester,
Nele De Cleen                                                                                                                       Luc De Ryck


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
(MEDEDELING VAN KLEINE VERANDERING)

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
46025/20387/1/E/4 –bvba VRD Logistiek
Walgoedstraat 14 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door bvba VRD Logistiek, gevestigd te 9140 Temse, Jan De Malschelaan 14, een mededeling van kleine verandering is ingediend om op de percelen gelegen Walgoedstraat 14 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnr. 208/B/deeleen opslag- en distributiecentrum te veranderen, met volgende rubriek: 17.1.2.1.1

De aktename geldend als vergunning klasse 2 werd verleend voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning, eindigend op 18 december 2036.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 16 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 15 september 2017.

Namens het collge:
De gemeentesecretaris,                                                                                                        De burgemeester,
Nele De Cleen                                                                                                                       Luc De Ryck


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/1357/1/E/2 – De Ruyte Begrafenissen nv

Stationsstraat 9-10 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door De Ruyte Begrafenissen nv, Kerkplein 18 te 2870 Puurs, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Stationsstraat 9-10 te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 2, sectie D, perceelnrs. 1372/R/2 en 1372/S/2een begrafenisonderneming met rouwcentrum met aanhorighedenmet volgende rubrieken: 16.3.1.1, 17.4, 35 te exploiteren (hernieuwen en veranderen).

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 16 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 15 september 2017.

Namens het collge:
De gemeentesecretaris,                                                                                                        De burgemeester,
Nele De Cleen                                                                                                                       Luc De Ryck


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/20531/1/E/1 – Masatex bvba

Frankrijkstraat 8/C te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door Masatex bvba, Eurolaan 2/E te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Frankrijkstraat 8/C te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 1, sectie B, perceelnr. 517/A/deeleen bedrijf voor de opslag en de sortering van tweedehands textielwaren te exploiterenmet volgende rubrieken: 2.2.2.f.1, 17.1.2.1.1, 41.5

De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 16 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 15 september 2017.

Namens het collge:
De gemeentesecretaris,                                                                                                        De burgemeester,
Nele De Cleen                                                                                                                       Luc De Ryck


 

Laatst aangepast op maandag, 21 augustus 2017 13:55
 

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter